מיכל בר זוהר

11.08.2003
דומות? מיכל, אחותה הגדולה של הדוגמנית והשחקנית יעל בר זוהר בריאיון
מיכל בר זוהר
צילום : "יקי הלפרין"