מאיה ישעיהו

08.09.2003
דוגמנית
מאיה ישעיהו
צילום : "יקי הלפרין"