יהודה לוי

29.09.2003
השחקן פותח את הלב
יהודה לוי
צילום : "יניב אדרי"