רנה זלווגר

07.10.2003
השחקנית הבין-לאומית בריאיון מיוחד ל"לאשה"
רנה זלווגר
צילום : "Gwendolyn Cates "Icon International""