קרן מיכאלי

20.10.2003
דוגמנית
קרן מיכאלי
צילום : "יקי הלפרין"