המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

03.12.1952
מלכות היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "לא ידוע"