סיגל כהן

03.11.2003
הדוגמנית עונה על שאלון "לאשה"
סיגל כהן
צילום : "יקי הלפרין"