תמי טסקר

10.11.2003
הדוגמנית עונה על שאלון "לאשה"
תמי טסקר
צילום : "יקי הלפרין"