מיכל זוארץ

01.12.2003
שחקנית ואשת תקשורת
מיכל זוארץ
צילום : "יקי הלפרין"