זיוה בלכמן (זיוה רודן-שפיר)

10.12.1952
השחקנית והפנטומימאית הישראלית ביום חתונתה
זיוה בלכמן (זיוה רודן-שפיר)
צילום : "חנה לנדס"