מירי בוהדנה

15.03.2004
דוגמנית
מירי בוהדנה
צילום : "יקי הלפרין"