שחר נהוראי, סיון קליין ומירי לוי

22.03.2004
נפרדות מהכתר ומסכמות את שנת מלכות היופי שלהן
שחר נהוראי, סיון קליין ומירי לוי
צילום : "יקי הלפרין"