גל גדות

28.03.2004
מלכת היופי של ישראל לשנת 2004
גל גדות
צילום : "ששון משה"