אורנה פורת

24.12.1952

שחקנית התיאטרון בתפקיד ז'אן דארק.
בשנת 1979 קיבלה פורת את פרס ישראל לתיאטרון

אורנה פורת
צילום : "חיים פין"