גל גדות

21.06.2004
מלכת היופי עונה על השאלות שלנו
גל גדות
צילום : "יקי הלפרין"