תמר רפופורט

31.12.1952
תמר רפופורט
צילום : "חנה לנדס"