אנה קלאודיה מייקלס

02.08.2004
דוגמנית על
אנה קלאודיה מייקלס
צילום : "אשל עזר"