ריטה לוקין

30.08.2004
נערת ישראל
ריטה לוקין
צילום : "יקי הלפרין"