גלית גוטמן ושירה קורן

26.09.2004
הדוגמנית עם בתה הבכורה
גלית גוטמן ושירה קורן
צילום : "עדו לביא"