צביה לובטקין, ילדים נוטעים

05.02.1947
צביה לובטקין, לוחמת גטו ורשה ופעילה ציונית, זכתה לתשבחות על הופעתה בקונגרס הציוני. רחל יעקבי מירושלים זכתה בתחרות הצילומים השבועית ובצילום נוסף נראים ילדים נוטעים לכבוד ט"ו בשבט. מאמרים הוקדשו לחשיבות שביצירת הרגלי אכילה בריאים בקרב הילדים ולקושי לנהל משק בית בישראל - באופן כללי ובפרט כשהקצבים שובתים
צביה לובטקין, ילדים נוטעים
צילום : "לא ידוע"