שלי חזן

01.11.2004
דוגמנית
שלי חזן
צילום : "בן לם"