אורלי לוי

15.11.2004
דוגמנית ופוליטיקאית
אורלי לוי
צילום : "בן לם"