יעל גולדמן

13.12.2004
דוגמנית ושחקנית
יעל גולדמן
צילום : "יקי הלפרין"