דוגמנית

14.01.1953
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"