קטה

20.12.2004
הדוגמנית עונה על שאלון "לאשה"
קטה
צילום : "בן לם"