יהודית פלייסיג

21.01.1953

האקורדיוניסטית הישראלית הראשונה. הרבתה להופיע בפני חיילים, גם במלחמת העצמאות 

יהודית פלייסיג
צילום : "האנס קאופמן"