ילנה ראלף

11.04.2005
מלכת היופי 2005
ילנה ראלף
צילום : "ששון משה"