שרון גניש

25.04.2005
הדוגמנית הבין-לאומית בתמונות מהחיים
שרון גניש
צילום : "יקי הלפרין"