קטיה קלצ'קין

02.05.2005
הדוגמנית עונה על השאלון שלנו
קטיה קלצ'קין
צילום : "יקי הלפרין"