ניבית בש

16.05.2005
הדוגמנית עונה על שאלון "לאשה"
ניבית בש
צילום : "יקי הלפרין"