דנה פליקר

11.07.2005
הדוגמנית עונה על שאלון "לאשה"
דנה פליקר
צילום : "יקי הלפרין"