מיכל הראל

05.01.1953
מלכת היופי לשנת 1951 בשורות צה"ל
מיכל הראל
צילום : "לא ידוע"