יאנה גור

21.11.2005
הדוגמנית עונה על שאלון "לאשה"
יאנה גור
צילום : "אייל נבו"