רקדנית

18.02.1953
מהצגה קופליה
רקדנית
צילום : "א. פרנקהיים"