אפרת בוימולד

12.12.2005
יום בחיים של כוכבת הילדים
אפרת בוימולד
צילום : "יקי הלפרין"