ילנה ראלף

26.12.2005
מלכת היופי על שער גיליון מיוחג לקראת 2006
ילנה ראלף
צילום : "עדו לביא"