שושנה לנדס

23.02.1953
שושנה לנדס
צילום : "חיים פין"