מורן אלתרמן

27.02.2006
הדוגמנית עונה על שאלון "לאשה"
מורן אלתרמן
צילום : "ניר יפה"