קרן שחם

06.03.2006
נערת ישראל היוצאת: "הייתי מתחילה הכל מההתחלה"
קרן שחם
צילום : "יקי הלפרין"