יעל נזרי

27.03.2006
מלכת היופי של ישראל לשנת 2006
יעל נזרי
צילום : "ששון משה"