מוריאל סגל

05.06.2006
הדוגמנית עונה על שאלון "לאשה"
מוריאל סגל
צילום : "עדו לביא"