צפורה רוזנפלד

11.03.1953
זכתה בתואר "מיס מגידו"
צפורה רוזנפלד
צילום : "פוטו תלפיות, חיפה"