מרים רוז'ה

18.03.1953
שחקנית תיאטרון ובמאית
מרים רוז'ה
צילום : "לא ידוע"