יעל גולדמן

23.10.2006
הדוגמנית והמנחה בילתה 8 ימים עם משפחת אלפרון. ונהנתה
יעל גולדמן
צילום : "עדו לביא"