יעל נזרי

13.11.2006
מלכת היופי מביטה לאחור בשמחה
יעל נזרי
צילום : "עדו לביא"