קרן פלס

18.12.2006
זמרת השנה מודה: "לאנשים נדמה שההצלחה שלי קרתה מהר, אני לא האמנתי שזה יקרה כל כך לאט"
קרן פלס
צילום : "עדו לביא"