יעל נזרי

25.12.2006
מלכת היופי לשנת 2006
יעל נזרי
צילום : "אוהד רומנו"