דוגמנית

01.04.1953
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "חנה לנדס"