פיקניק בים

08.04.1953
פיקניק בים
צילום : "סאם פרנק"