שרון קנת

16.04.2007
נערת ישראל עונה על השאלון שלנו
שרון קנת
צילום : "איתן טל"